Odpowiedzi

2010-03-09T01:19:02+01:00Soczewka skupiająca - przykłady obliczania ogniskowej w zależności od danych wartości x i ySoczewka sferyczna jest to bryła wykonana z przezroczystego, jednorodnego materiału o dwu powierzchniach będących częścią powierzchni sferycznych (kulistych). Soczewka ma dwa ogniska. Odległość od ogniska do środka soczewki nazywamy odległością ogniskową lub po prostu ogniskową. Ogniskową oznaczamy literą f.

Dla soczewki cienkiej (o małej grubości w porównaniu do wartości promieni krzywizn powierzchni soczewek spełnione jest równanie soczewki:

1 1 1
-- + -- = --
x y f


Gdzie:

x - odległość przedmiotu od soczewki;

y - odległość obrazu od soczewki;

f - ogniskowa soczewki (odległość ogniska od soczewki).