Facet kupił 120 mandarynek, 36 batonów i 24 czekolady. Ila jednakowych paczek mógł przygotować dla dzieci i co one mogły zawierać?

Na początkowym przystanku wsiadło do autobusu kilka pasażerów. Na następnym przystanku wysiadło dwóch i wsiadło tyle samo, co na początku. Jazdę kontynuowało 30 pasażerów. Ile osób wsiadło na początku trasy?

Jeśli pewną liczbę podzielimy przez 3 i do ilorazu dodamy dzielną i dzielnik to otrzymamy 163. Co to za liczba?

Olek zbiera znaczki i wczoraj policzył, ze ma juz łącznie 189 znaczków angielskich, francuskich i hiszpańskich. Francuskich ma dwa razy więcej niż hiszpańskich, a angielskich o 39 mniej niż francuskich i hiszpańskich razem. Ile ma znaczków każdego rodzaju?

Mają być rozwiązane WSZYSTKIE zadania Z OBLICZENIAMI bo zgłaszam SPAM !!!

1

Odpowiedzi

2010-03-08T21:58:59+01:00
1.
(największy wspólny dzielnik): NWD(120,36,24)=12
mandarynki: 120/12=10
batony: 36/12=3
czekolady: 24/12=2
Mógł przygotować 12 jednakowych paczek, zawierających 10 mandarynek, 3 batony i 2 czekolady.

2.
x+x-2=30
2x-2=30
2x=30-2
2x=28
x=28/2
x=14
Na początku trasy wsiadło 14 osób.

3.
x/3+x+x/3=163
3x/9=163
3x=163/9
3x=17,(1)=17(w przybliżeniu)
x=17/3
x=5,(6)=6(w przybliżeniu)

4.
wszystkie znaczki: 189
hiszpańskie: x
francuskie: 2x
angielskie: x+2x-39

x+2x+x+2x-39=189
6x-39=189
6x=189+39
6x=228
x=228/6
x=38

hiszpańskie znaczki: 38
francuskie: 2*38=76
angielskie: 38+2*38-39=38+76-39=114-39=75
1 5 1