7. Przedstaw sumę 6xy - 12x²y² + 24x²y w postaci iloczynu, wyłączając przed nawias
a). 2
b). -6
c). 3xy

8. Dla pewnych liczb a,b,c wartość wyrażenia a - 2b + 4c wynosi 6. Podaj dla tych samych liczb a,b i c wartość wyrażeń:
a). -3a + 6b - 12c
b). 4b - 2a - 8c
c). ½a - b + 2c - 3

1

Odpowiedzi

2010-03-08T22:22:23+01:00
7.a)2(3xy-6x²y² +12x²y
b)-6(-xy+2x²y² -4x²y)
c)3xy(2-4xy+8x)
1 5 1