Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-09T01:01:57+01:00
A) Narysuj wykres tej funkcji
patrz załącznik

b) Podaj jej zbór wartości
ZW = <-4; 4) u (- 4; 0> u <- 4; 4) = <- 4; 4)

c) Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji
w przedziale <-2, 1>
Znajdujemy wartości na krańcach przedziału <- 2; 1>
y = -2*(-2) - 8 = 4 - 8 = - 4 dla x = - 2
y = - 1² = - 1 dla x = 1
Oprócz x = - 2 dla pozostałych argumentów z przedziału <- 2; 1> wykres funkcji jest parabolą, dlatego znajdujemy współrzędne jej wierzchołka: xw = 0 i yw = 0
Pierwsza współrzędna wierzchołka zawiera się w przedziale
Na podstawie ustalonych wartości wybieramy wartość najmniejszą i największą w przedziale <- 2; 1>
y = - 4 dla x = - 2
y = - 1 dla x = 1
y = 0 dla x = 0

ymax = 0 dla x = 0
ymin = -4 dla x = - 2