1)rozwiaz rownanie x^3+5x^2-9x-45=0 (ten znak ^ to potega czli x do potegi 3 itd)

2)przyprostokątne trójkąta ABC mają długości 10 i 24. przeciwprostokątna trójkąta KLM podobnego do niego ma długość 39. oblicz obwód trójkąta KLM. dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T12:32:26+01:00
Zad1
x³+5x²-9x-45=0
x²(x+5)-9(x+5)=0
(x²-9)(x+5)=0
(x+3)(x-3)(x+5)=0
x+3=0
x=-3
x-3=0
x=3
x+5=0
x=-5
x₁=3 x₂=-3 x₃=-5
Zad2
Przeciwprostokątna trójkąta ABC=
10²+24²=c²
c=√676
c=26
Jeśli trójkąty są podobne to
a/a"=b/b"=c/c"
10/a"=24/b"=26/39
24/b"=26/39
b"=36
10/a"=26/39
a"=15
O=15+36+39
O=90