Odpowiedzi

2010-03-09T13:59:29+01:00
R=promień koła opisanego
r=promień koła wpisanego
R=⅔a√3:2=a√3:3
r=⅓a√3:2=a√3:6

a√3;3-a√3:6=1cm/×6
2a√3-a√3=6
a√3=6
a=6√3:3
a=2√3=bok trójkata

pole=a²√3:4=(2√3)²√3;4=3√3cm²