Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T14:40:03+01:00
Uniwersalizm- powszechność, ogólność. Jest to dążenie do ujednolicenia całości, objęcia wszystkiego, całokształt postaw i uznanie zasady dominacji całości nad częściami.
Przykłady:
- uniwersalizm w filozofii - zespół poglądów filoz., uznających wyższość i dominację całości nad częściami, ogółu nad jednostkami, przeciwieństwo indywidualizmu i partykularyzmu
- uniwersalizm (religia) - akceptacja celów i środków stawianych sobie przez różne wyznania, uznanie, że Bóg czczony przez różne religie jest tym samym Bogiem
- uniwersalizm średniowieczny - wieloaspektowa wspólnota kultury średniowiecza w Europie
- uniwersalizm ottoński - koncepcja uniwersalnego państwa głoszona przez cesarza Ottona III

131 3 131
2010-03-09T14:41:05+01:00
Ogólny, powszechny, uniwersalny) to doktryna filozoficzno-antropologiczna głosząca hipotetyczną lub rzeczywistą jedność rodzaju ludzkiego
74 3 74