Odpowiedzi

2010-03-09T15:24:49+01:00
1. Oblicz obwód kwadratu, którego pole jest równe 6,25 dm2.
√6,25 dm2=2,5dm
Ob=4*2,5dm=10dm
2. Przekątna kwadratu ma długość 24cm. Oblicz pole i obwód tego kwadratu.
P=(e*f):2
P=(24cm*24cm):2=288cm2
√288cm2=ok. 17cm
Ob=4*17cm=68 cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:27:54+01:00
Zad1.
P = 6,25dm²
a² = 6,25dm²
a = √6,25dm²
a = 2,5dm

Ob = 4a
Ob = 4 * 2,5dm
Ob = 10dm.

Zad2.
przekątna kwadratu to 24cm
wzór na przekątną kwadratu to a√2

więc:

24=a√2 /: √2

24:√2=a

Teraz musimy wyłączyć niewymierność z mianownika:

24 : √2 × √2 : √2 (jedynka matematyczna) = 12√2 - to jest bok kwadratu

Ob = 4a
Ob = 4 * 12√2
Ob = 48√2

P = a²
P = (12√2)²
P = 144 * 2
P = 288cm²
2010-03-09T15:27:58+01:00
1. 6,25 :2=3,125
3.125 razy 4=12,5
2.nie jestem pewna ale bym obliczyła tak:
Pkw=24razy 2 = 48cm 2
obw.kw=4 razy 24=96 cm 2