Odpowiedzi

2010-03-09T15:51:42+01:00
*Antropocentryzm (człowiek ośrodkiem myśli), życie ziemskie w Centrum zainteresowania.
*Reformacja: Nowe odłamy religijne nie uznające władzy papieża.
*Rozwój języków narodowych.
*Wzrost potęgi odrębnych państw.
*Ideał pieniądza.
*Człowiek w Centrum uwagi! Nazywamy to humanizmem i antropocentryzmem
1 3 1
2010-03-09T15:54:48+01:00
Filozofia renesansowa w początkowym okresie tej epoki opierała się na koncepcji jeszcze starożytnej, stworzonej bowiem przez Epikura. Epikureizm, bo tak nazywała się owa koncepcja filozoficzna, opierał się na dążeniu do przyjemności i szczęścia.
Humanizm poszukiwał zgody, porozumienia, piękna a jednocześnie dawał świadectwo wierze człowieka, dla którego nic nie było zbyt trudne.
1 5 1