1.Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań
a)81-(72-91:7)+26*5
b)19904-456*39+1428:14
2.Olek zbiera znaczki i wczoraj policzył, że ma już łącznie 189 znaczków angielskich, francuskich ma dwa razy więcej niż hiszpańskich.Francuskich ma dwa razy więcej niż hiszpańskich, a angielskich o 39 mniej niż francuskich i hiszpańskich razem.Ile ma znaczków każdego rodzaju?

2

Odpowiedzi

2010-03-09T16:15:36+01:00
1
A-152
B-2222
2.LICZBA ZNACZKÓW FRA. I HISZ.-189+39=228
ZNACZKI HISZPAŃSKIE-76
ZN.FRANCUSKIE-152
ZN.ANGIELSKIE-189
2010-03-09T16:18:43+01:00
1.
a) 72 - 13 = 59
26 × 5 = 130

81 - 59 + 130 = 22 + 130 = 152

b) 1428 : 14 = 102
456 × 39 = 17784

19904 - 17784 = 2120
2120 + 102 = 2222

2. 189 + 39 = 228

znaczki angielskie = 189
znaczki francuskie = 152
znaczki hiszpańskie = 76