Każda z brył obrotowych przedstawionych na rysunkach można otrzymać w wyniku obrotu figury płaskiej. Dla każdej z brył narysuj dwie różne takie figury płaskie i zaznacz oś obrotu. Liczby na rysunkach oznaczają długość ch odcinków wyrażone w centymetrach.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T16:44:29+01:00