Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:48:45+01:00
1.Mniejszości narodowe
*Niemcy(największe)
*CZesi(najmniejsze)
Słowacy
Ukraińcy
Białorusi
Litwini
Rosjanie
Żydzi
Ormianie
2.Mniejszości etniczne :
Cyganie (Romanie)
Kaszubi
Tatarzy
Łemkowie
Karaini
Ślązacy
3.Grupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej grupy etnicznej i wyróżnia się od innych zbiorowości odrębnym pochodzeniem i kulturą.
4Polonia to wszyscy Polacy na stałe zamiszkujący poza granicami Polski.
5.Poza granicami RP na stałe zamieszkuje około 15-20 mln osób, które mają obywatelstwo Polskie, lub przyznają się do pochodzenia polskiego.
5 2 5
2010-03-09T16:49:01+01:00
1.Mniejszości narodowe - To grupy osób innej narodowości niż dominująca na terenie danego państwa.Ich członkowie najczęściej dążą do zachowania własnej kultury, języka oraz tradycji.
2.Mniejszości etniczne - wyróżniają się charakterystycznymi zwyczajami lub językiem, tworzą jeden naród wraz z resztą mieszkańców kraju.
3.Polonia - grupy polskich emigrantów i ich potomków, mieszkające poza granicami Polski i zachowujące swoją tożsamość narodową.
4.Skupiska Polonii na świecie - Największe skupisko istnieje w Stanach Zjednochonych. Występują również w Kanadzie i Brazylii.Najwięcej polaków żyje w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele Polonii mieszkają też na Białorusi, Litwie i Ukrainie.

Pozdrawiam :)
2 3 2
2010-03-09T16:52:06+01:00
1.)mniejszoscia narodowa nazywamy grupe o narodowosci innej niz ludnosc danego panstwa.Jej przedstawiciele dbaja o zachowanie wlasnych zwyczajów,kultury,jezyka np.w polsce wystepuje mniejszosc niemiecka,ukrainska,bialoruska.
2.)mniejszosci etnicze wyruzniaja sie charakterystycznymi zwyczajami lub odmiennym jezykiem ,ale twoza jeden narod z reszta mieszkancow w kraju np.kaszubi.
4.)polonie to czlonkowie narodu polskiego mieszkajacy poza granicami panswa i dbajacy o zachowanie tozsamosci narodowej.
5.)najwiecej poloni bo az 10,6 mln zamieszkuje USA.1,8 mln Brazylie .900 tys Kanade.200 tys Australie.180 tys Irlandie .100 tys Kazachstan.
2 3 2