Odszukaj w dostępnych źródłach informacyjnych dane statystyczne dotyczące eksploatacji surowców mineralnych. pod względem wydobycia niektórych z nich polska znajduje się w pierwszej dziesiątce państw na świecie wymień przykłady takich surowców wraz z miejscem polski w klasyfikacji światowej.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T20:28:03+01:00
Węgiel kamienny: 8 miejsce na świecie (2003r) (103 mln t)
Węgiel brunatny: 6 miejsce (2003) (61 mln t)
Miedź: 7 miejsce (2003) (531 tys. t)
Srebro: 7 miejsce (2003) (1296 ton)
Siarka rodzima: 3 miejsce (2002), a według danych statystycznych z 2004 roku Polska jest jedynym państwem na świecie, gdzie na skalę przemysłową wydobywa się jeszcze siarkę rodzimą
Rudy cynku i ołowiu: 11 miejsce (2002)