1.
Przekształć iloczyny na sumy :
a) 3(a-2)=
b) -4(x+y)=
c) -5(-x+1)=
d) -3a(jedna trzecia -a)=
e) (t-2s-1)*7=
f) jedna druga (2a-4b+1)=
g) m(2m+3)=
h) 3p(2r+5p-1)=
i) xy(2x-3y+5)=

2.
Przekształć ilorazy na sumy :
a) (-4x+8):4=
b) (6p do kwadratu -8pr):(-2)=
c) (x do kwadratu + x-1):(-jedna szosta)=

2

Odpowiedzi

2010-03-09T17:35:31+01:00
A) 3a -6
b)-4x -4y
c) 5x - 5
d) -1a + 3a (a kwadrat ma byc)
e)7t-14s-7
f)1a - 2b +jedna druga
g)2m(kwadrat) +3m
h) 6pr +15p(kwadrat) -3p
i) 2yx(kwadrat) -3xy(kwadrat) + 5xy
1 3 1
2010-03-09T17:39:12+01:00
1.
a) 3(a-2)= 3a-6
b) -4(x+y)=-4x-4y
c) -5(-x+1)==5x-5
d) -3a(1/3 -a)=-a+2a²
e) (t-2s-1)*7=7t-14s-7
f) 0,5(2a-4b+1)=a-2b+0,5
g) m(2m+3)=2m²+3m
h) 3p(2r+5p-1)=6pr+15p²-3p
i) xy(2x-3y+5)=2x²y-3y²x+5xy

2.
a)(-4x+8):4=-x+2
b) (6p² -8pr):(-2)=3p²-4pr
c) (x² + x-1):(-1/6)= (x²+x-1)*(-6)=-6x²-6x+6
1 4 1