A)przeczytaj zamieszczone opisy,będące etapami powstania karpat i uporzątkuj je chronologicznie.

1.Fałdowanie osadów wskutek bocznego nacisku
2.akumulacja osadów
3.obniżenie się dna wskutek ciężaru osadów
4.wypiętrzenie sfałdowanych osadów i powstanie gór.

b)w polsce wiatrem zmieniającym kierunek w rytmie dobowym jest :

a)trąba powietrzna
b)halny
c)bora
d)bryza

2

Odpowiedzi

2009-10-22T19:44:46+02:00
2009-10-22T21:01:17+02:00
Zadanie A
2,3,1,4

zadanie B
d)bryza