HEJ! PILNIE PROSZĘ O POMOC! DAJĘ NAJWYŻSZĄ!!!

1.Napisz zdania przeczące (x) pytające (?) i twierdzące (\/) , tak aby wyrazić zamiary i życzenia.
1.she/want/become a famous actress (\/)
2.I/go/work as nanny (x)
3. what/you/like/study in the foture (?)
4.they/ plan/travel around the world (\/)
5.Chris /want /go to the cinema with us (?)

2. Z czterech z poniższych zdań są błędy. Znajdź je i zapisz zdania poprawnie. Zdania bezbłędne oznacz symbolem (\/)

1.I don't mind to watch this film again.
2.We decided going to the theatre.
3.I learnt to ride a bicycle when I was six.
4.I need talk to you about something very important.
5.She spends all her free time watching tv.
6.I can't stand to get up early in the morning.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:22:49+01:00
1.she wants to become a famous actress
2.I wouldn't go to work as nanny
3. What would you like study in the future?
4. they plan to travel around the world
5. Does Chris want to go to the cinema with us?

1.I don't mind watching this film again.
2.We decided to go to the theatre.
3.I learnt ride a bicycle when I was six.
4.I need to talk to you about something very important.
5.She spends all her free time by watching tv.
6.I can't stand getting up early in the morning.
2 4 2