Kożystając z mapy ogólnogeograficznej Azji,wpisz podane nazwy w opowiednie kolumny.

sajany,Dżungarska,Indusu,chińska,turańska,tien-shan,Czerskiego,Gangesu,Hindukusz,Zachodniosyberyjska,środkowosyberyjska,Himalaje,Kaszgarska,Irańska,Kaukaz,mezopotamska,ałtaj

a.Góry
b.wyżyny
c.niziny
d.kotliny

1

Odpowiedzi

2010-03-09T18:37:40+01:00
Sajany - góry
Dżungarska- Kotlina
Indus -rzeka. (a idnu - nizina)
Chinska - Nizina
Turanska - Nizina
Tien-Shan -góry
Czerskiego- góry
Gangesu- Nizina
Hindukusz-góry
Zachodnniosyberyjska- Nizina
Srodkowasyberjska
Hiamalaje- góry
Kaszgarska- Kotlina
Iranska -Wyzyna
Kaukaz -góry
Mezopotamska- nizina
Altaj- - góry