1)pole trapezu prostokątnego jest równe 26 cm2. jego wysokość jest o 1 cm krótsza od jednej i o 4 cm dłuższa od drugiej podstawy. oblicz obwód tego trapezu.
2) w jakim wielokącie liczba przekątnych wychodzących z jednego wierzchołka jest dwa razy mniejsza niż liczba boków? ile wynosi suma miar kątów tego wielokąta?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:37:42+01:00
1)
h=4 a=5 b=8
c²=3²+4² => c=5
L=5+4+5+8=22cm


2)p- liczba przekątnych
n - liczba boków
p=n-3 liczba przekątnych wychodząca z jednego z jednego wierzchołka
p=n/2 => p=(p+3)/2 =>p-p/2=3/2 => p/2=3/2 => p=3
p=n-3 => n=p+3 => n=p+3=6

W sześcianie.
Suma miar kątów (n-2)*180=4*180=720 stopni
67 1 67