Odpowiedzi

2010-03-09T18:25:03+01:00
Oddychanie zewnętrzne – nazywane po prostu oddychaniem[6] – jedna z podstawowych czynności organizmu, złożony proces biologiczny zachodzący bezustannie w organizmie, polegający na dostarczaniu do komórek organizmu gazów niezbędnych do uwolnienia energii użytecznej biologicznie[7][8]. Oddychanie zewnętrzne zachodzi przez powłoki komórki i ciała. Jest procesem związanym z wymianą gazową, jednak nie są to pojęcia tożsame. W przypadku, gdy oddychanie powłokami ciała jest niewystarczające, np. ciało organizmu pokryte jest trudno przepuszczalną warstwą (naskórek, oskórek), zachodzi ono głównie w wybranych miejscach dzięki wentylującym ruchom oddechowym. Umożliwia to kontrolę nad wymienianiem i transportem gazów, nie tylko związanych z oddychaniem.

Oddychanie komórkowe – nazywane oddychaniem[9] – wielostopniowy proces utleniania związany z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie. Ze względu na środowisko życia organizmu rozróżniamy oddychanie tlenowe (przy udziale tlenu pobieranego z powietrza lub z wody) i oddychanie beztlenowe[7], które odbywa się w środowisku beztlenowym.

U organizmów fotosyntetyzujących wymiana gazowa związana jest nie tylko z wymianą gazów oddechowych, ale również z pobieraniem dwutlenku węgla będącego substratem fotosyntezy i wydaleniem tlenu będącego jej produktem ubocznym. Podobnie jest u organizmów pochłaniających lub wydalających gazy podczas chemosyntezy (np. bakterii metanowych) oraz innych procesów metabolicznych. Dlatego w przypadku roślin, grzybów, protistów i prokariontów stosowanie pojęcia oddychanie w znaczeniu innym niż oddychanie komórkowe jest rzadkie i może mieć charakter potoczny.
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:30:22+01:00
Wymiana gazowa:
- zewnętrzna- zachodzi w płucach, miedzy pęcherzykami płucnymi, a naczyniami włosowatymi, tlen z płuc przechodzi do krwi, a z krwi do płuc dwótlenekwęgla
- wewnętrzna- zachodzi między komórkami, a naczyniami włosowatymi, tlen przechodzi z krwi do komórek, a z komórek do krwi dwótlenekwęgla.
12 3 12
2010-03-09T18:30:29+01:00
Oddychanie wewnętrzne zachodzi między komórkami naszego ciała a krwią. Krew zabiera CO2 z komórek i jednocześnie oddaje im tlen.

oddychanie zewnętrzne to pobieranie tlenu z powietrza i wydalanie dwutlenku węgla, dzięki zewnętrznej wymianie gazowej.
5 1 5