Proszę o rozwiązanie poniższych zadań, jest to dla mnie bardzo ważne. Pozdrawiam i z góry dziękuje.

1. Oblicz pole i obwód kwadratu, którego przekątna jest o 5√2 cm dłuższa od jego boku.
2. W trójkącie równoramiennym każde z ramion ma długość b = 10 cm, zaś kąt przy podstawie trójkąta α = 60˚. Oblicz pole trójkąta.
3. Oblicz pole trapezu, w którym suma długości podstaw wynosi 16 cm, a długość wysokości jest równa 40% tej sumy.
4. W okręg o promieniu 6 cm wpisano ośmiokąt foremny. Oblicz pole tego ośmiokąta.
5. Oblicz pole rombu, którego bok ma długość 5 cm, a kąt rozwarty 120˚.
6. Dwie działki o równych polach należy ogrodzić siatką. Jedna z nich ma kształt kwadratu o boku 80 m, a druga prostokątna, którego jeden z boków ma dł. 50 m. Ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie każdej z tych działek?
7. Oblicz pole równoległoboku o bokach 5cm, 4.8 cm i kącie ostrym 30˚.
8. W trapezie równoramiennym krótsza podstawa ma długość 6 cm. Wysokość trapezu wynosi 4 cm, a ramię 5 cm. Oblicz pole trapezu.
9. Dany jest trapez prostokątny, w którym krótsza przekątna ma długość 10 cm i jest nachylona do dłuższej podstawy pod kątem 45˚. Oblicz obwód i pole trapezu, jeżeli wiadomo, że krótsza przekątna jest prostopadła do ramienia trapezu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:29:30+01:00
\

8.(6+5)*4 przez 2 =44 podzielic przez 2 =22
pole trapezu : (a+b)*h przez 2
H- wysokość
4 5 4