Odpowiedzi

2010-03-11T23:16:24+01:00
Mein Tag ist interessant. Am Morgen aufstehen und zur Schule gehen. Finish um 15:00 Uhr. Ich komme nach Hause und zu Abend essen. Dann gehe ich zu lernen. Am Abend gehe ich Fußballtraining. Wenn ich wiederkomme, ich bin sehr müde. Nach dem Essen gehe ich schlafen.

Mój dzień jest ciekawy. Rano wstaję i idę do szkoły. Kończe o 15:00 . Wracam do domu i jem obiad. Potem idę się uczyć. Wieczorem idę na trening piłki nożnej. Gdy wracam jestem bardzo zmęczony. Po kolacji idę spać.


Der Tag, mein Kollege ist sehr ähnlich wie mir. er geht mit mir zum Training. Gehen Sie nicht in die Klasse zusammen. Es ist schade, denn dies ist mein Freund. Er erhebt sich vor mir. Ich die Schule verlassen, über 14:30.

Dzień mojego kolegi jest bardzo podobny do mojego. on chodzi ze mną na treningi. Nie chodzimy razem do klasy. Szkoda bo to jest moj przyjaciel. Wstaje wcześniej ode mnie. I kończy szkołę o 14:30.