Jesteś urzędnikiem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom przybywającym do klasztoru. Napisz list do biskupa z prośbą, aby wezwał ludność do przestrzegania zasad religii chrześcijańskiej.
-------------------------------------------------------------------------
Z trwogą i bólem słucham wiadomości o ........................ . Wielu rycerzy zamiast stawać w obronie ............ , dokonuje ............, na czym cierpią przede wszystkim ............... . Nie szanują nawet .............. podążających do świętych miejsc. Apeluję i wzywam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa o ............................................. ( w miejsce kropek wpisz odpowiednie słowa )

1

Odpowiedzi

2012-08-01T03:01:19+02:00

Z trwogą i bólem słucham wiadomości o naruszaniu zasad religii chrześcijańskiej. Wielu rycerzy zamiast stawać w obronie naszej wiary, dokonuje przemocy na czym cierpią przede wszystkim ludzie. Nie szanują nawet pielgrzymów podążających do świętych miejsc. Apeluję i wzywam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa o roztropność i nie utrudnianie pielgrzymom bezpiecznego dotarcia do klasztorów.