1. Samochód o masie 700 kg holuje uszkodzone auto o masie 500 kg, działając siłą wypadkową 60N . Oblicz wartość przyspieszenia i wartość siły naprężenia działającej na linę łączącą pojazdy.

2. Jak zmieni się wartość pędu wózka, jeżeli jego masę zwiększymy 2 razy , a wartość prędkości zwiększymy 4 razy.

Tylko proszę szybko i z obliczeniami. Będę wdzięczna :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:24:00+01:00
1)

m1 = 700 kg
m2 = 500 kg
Fw = 60 N

Fw - N = m1 * a
N = m2 * a
Fw - m2 * a = m1 * a
a = Fw / (m1 + m2)
a = 60 / (700 + 500)
a = 0,05 m/s²

N = (m2 * Fw) / (m1 + m2)
N = (500 * 60) / (700 + 500)
N = 25 N

2)
p1 = m * v
p2 = 2m * 4v
p2 = 8 * m * v
p2 = 8 * p1

Wzrośnie 8 razy
2 3 2