Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:18:17+01:00
Na,Ca,Al z kwasami HCl,H2SO4,H3PO4.Nazwij produkty
2Na + 2HCl -> 2NaCl + H2 chlorek sodu, wodór
2Na + H2SO4 -> Na2SO4 + H2 siarczan VI sodu, wodór
6Na + 2H3PO4 -> 2Na3PO4 + 3H2 fosforan V sodu, wodór

Ca + 2HCl -> CaCl2 + H2 chlorek wapnia, wodór
Ca + H2SO4 -> CaSO4 + H2 siarczan VI wapnia, wodór
3Ca + 2H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + 3H2 fosforan V wapnia, wodór

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 chlorek glinu, wodór
2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2 siarczan VI glinu, wodór
2Al + 2H3PO4 -> 2AlPO4 + 3H2 fosforan V glinu, wodór
2010-03-09T19:21:51+01:00
2Na+2HCl--->2NaCl +H2 chlorek sodu
2Na+H2SO4 -->Na2SO4 +H2 siarczan VI sodu
6Na+2H3PO4 --->2NA3PO4 +3H2 fosforan sodu
Ca+2HCl --->CaCl2 +H2 chlorek wapnia
Ca+H2SO4 --->CaSO4 +H2 siarczan wapnia
3Ca+2H3PO4 --->Ca3(PO4)2 +3H2 fosforan wapnia
2Al+6HCl --->2AlCl3 +3H2 chlorek glinu
2Al+3H2SO4 --->Al2(SO4)3 +3H2 siarczan glinu
2Al+2H3PO4 --->2AlPO4 +3H2 fosforan glinu