Wykonajcie mi to zadanie czekam do 21.00
Dam 10pkt. bo wiecej nie mam :(
Wybaczcie :)
++++ Bardzo prosze o wszelkie obliczenia :)
Z góry dzzziaaaa i
Mega prosze. XD


Przedstaw w postaci iloczynu
a) 5x² - 15x
b) 3by - 6b
c) -8xy + 8x
d) 10a² - 2ab
e) xy - x²y
f) 6a - 24b +30c
g) 12ab² + 16b²
h) x³ - 2x² + x
i) 2xy + 3x - x²y

Oblicz Wartości wyrażeń
a) 3(x² - 2x + 3 ) -2(x²-5x-1) dla x= 2

b) a(2ab + b ) - b ( a - 2ab + a²) dla a - 0,1 i b = -10

3

Odpowiedzi

2010-03-09T19:40:30+01:00
5x²-15x=5x(x-3)
3by-6b=3b(y-2)
-8xy+8x=8x(-y+1)
10a²-2ab=2a(5a-b)
xy-x²y=xy(1-x)
6a-24b+30c=6(a-4b+5c)
12ab²+16b²=4b²(3a+4)
x³-2x²+x=x(x²-2x+1)
2xy+3x-x²y=x(2y+3-xy)

3x²-6x+9-2x²=10x+2=x²-4+11 2²-4+11=11
2010-03-09T19:41:58+01:00
A)5x<kwadratowe>-15x=5x(x-3)
b)3by-6b=3b(y-2)
c)-8xy+8x=8x(-y+1)
d)10a<kwadratowe>-2ab=2a(5a-b)
e)xy-x<kwadratowe>y=xy(1-x)
f)6a-24b+30c=6(a-4b+5c)
g)12ab<kwadratowe>+16b<kwadratowe>=4b<kwadratowe>(3a+4)
h)x<sześcienne>-2x<kwadratowe>+x=x(x<kwadratowe>-2x+1)
i)2xy+3x-x<kwadratowe>y=x(2y+3-x)

a)3(x<kwadratowe>-2x+3)-2(x<kwadratowe>-5x-1)=3x<kwadratowe>-6x+9
-2x<kwadratowe>+10x+2=x<kwadratowe>+4x+11= 2<kwadratowe>+4*2+11=4+8+11=23

b)a(2ab+b)-b(a-2ab+a<kwadratowe>)=2a<kwadratowe>b+ab
-ab+2ab<kwadratowe>-a<kwadratowe>b=a<kwadratowe>b+2ab<kwadratowe>=
-0,1<kwadratowe>*-10+2*(-0,1*-10<kwadratowe>)=0,01*-10+2*(-0,1*100)=1+2*-10=1-20=-19
Mam nadzieję,że pomogłam ^^
2010-03-09T19:42:36+01:00
5x²-15x=5x(x-3)
3by-6b=3b(y-2)
-8xy+8x=8x(-y+10
10a²-2ab=2a(5a-b)
xy-x²y=xy(1-x)
6a-24b+30c=6(a-4b+5c)
x³-2x²+x=x(x²-2x+1)
2xy+3x-x²y=x(2y+3-xy)

3(x²-2x+3)- 2(x²-5x-1)=3(2²-2×2+3) - 2(2²-5×2-1)=3(4-4+3)-2(4-10-1)=
3×3 - 2×(-7)=9+14=23

a(2ab+b)- b(a-2ab+a²)=-0,1( 2×1-10) - (-10)×(-0,1-2+0,01)=-0,1×-8-(-10)×(-2,09)=0,8+20,9=21,7