Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T12:25:38+01:00
Zad1
Dwa boki trójkąta prostokątnego mają dł. 3 cm. i 4cm. Jaką dł. może mieć trzeci bok tego trójkąta ? rozwiąż wszystkie możliwości .
a)3²+4²=c²
c²=9+16
c²=25
c=5 cm
b)
3²+b²=4²
b²=16-9
b²=7
b=√7 cm

zad.2
Oblicz pole sześciokąta foremnego o boku długości 4√6
P=6*PΔ
P=6*a²√3/4
P=6*(4√6)²√3/4
P=6*16*6*√3/4
P=576*√3/4
P=144√3