Stefan kupił 3 akwaria. Do największego z nich można wlać 4 razy więcej wody niż do najmiiejszego. W średnim mieści się 2 razy mniej wody niż w największym. Pojemność wszystkich akwariów razem jest równa 98l. Jaka jest pojemnośc każdego z tych akwariów?

3

Odpowiedzi

2010-03-09T20:13:37+01:00
Małe akwarium - x
średnie - 2x
duże - 4x
7x=98
x=14

małe akwarium-14l
średnie-28l
duże-56l
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:16:08+01:00
X-najmniejsze akwarium
4x-największe akwarium
4x:2=2x-średnie akwarium

x+4x+2x=98
7x=98
x=14 (l)
14l-najmniejsze akwarium
2*14=28l-średnie akwarium
4*14=56l-największe akwarium
Odp. Do najmniejszego 14l, średniego 28l,a największego 56l.
2010-03-09T20:16:47+01:00
Namniejsze x
średnie y =1/2z=1/2*4x=2x
najwieksze z=4x
x+y+z=98l
x+2x+4x=98
7x=98
x=14 l
y=2x=2*14=28 l
z=4x=4*14=56l

Spr.
x+y+z=14+28+56=98 litrów
Odp.
Najmniejsze akwarium miało pojemność 14 litrów, średnie 28 litrów, a największe 56 litrów
pozdrawiam:)