Odpowiedzi

2010-03-10T13:29:54+01:00
-STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
-STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW
-MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
-OGNISKO POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
-OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
-HARCERSTWO
-KLUBY AKTYWNOŚCI BEZROBOTNYCH
-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
-KLUBY RÓŻNYCH PARTII