Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:37:20+01:00
A) a = 5cm
H = 2 cm

Pc = Pp+Pb
Pc - pole całkowite
Pb - pole boczne
Pp - pole podstawy

Pp = a²
Pp = 5²
Pp = 25 cm²
Pb = 4*1/2ah
Pb = 4*1/2*5*2
Pb = 2*5*2
Pb = 20cm²

Pc = Pp+Pb
Pc = 25+20
Pc = 45 cm²

V = 1/3Pp*H
V = 1/3*25*2
V = 1/3*50
V = 50/3
V = 16 i 2/3 cm³

b) 1dm = 10cm
2dm = 20 cm
a = 4cm
H = 2dm = 20cm

Pp = 16cm²
Pb = 4*1/2*4*20
Pb = 2*4*20
Pb = 160 cm²
Pc = 160+16
Pc = 176 cm²

V = 1/3Pp*H
V = 1/3*16*20
V= 320*1/3
V = 320/3
V = 106 i 2/3 cm³
1 5 1