Aż 98% zasobów wody na Ziemi stanowią wody słone. Słodkiej wody jest 38mln km sześciennych, ale 70% wody słodkiej jest uwięzione w lodowcach Antarktydy.
a) jaką objętość miałaby woda ze stopnienia lodów Antarktydy ?
b) Jaką objetość mają zasoby wody na ziemi ?

Daje najlepsze ! ; D

1

Odpowiedzi

2010-03-09T22:29:36+01:00
A) 38 mln km3 * 70%= 26,6 mln km3
b) 2% = 38 mln km3
38000000 * 50 = 1900000000 km3 = 1,9 miliarda km3

* znaczy razy