Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:57:57+01:00
Sejm Wielki trwał od 1788 do 1792r. Podczas obradowania sejmu wprowadzono wiele reform, które miały zapobiec upadkowi państwa polskiego. Oto najważniejsze postanowienia:
- Uchwalenie aukcji, czyli podwyższenie liczebności wojska do 100 tys. żołnierzy. Dzięki większej armii mogliśmy lepiej bronić granic kraju.
- Po raz pierwszy w dziejach Rzeczypospolitej obłożono stałymi podatkami szlachtę i duchowieństwo. Zwiększenie wpływów do skarbu.
- w 1790r. uchwalenie zasady niepodzielności ziem Rzeczypospolitej. sejm nie był skłonny do ustępstw terytorialnych.
- W 1791r. uchwalono ustawę o sejmikach, ograniczając prawa polityczne gołoty, czyli szlachty nie posiadającej ziemi. Zmniejszono w ten sposób możliwości magnaterii, która posługiwała się klientelą by uzyskać przewagę polityczną na sejmikach i trybunałach.
- ustawa o miastach królewskich spowodowała polepszenie życia mieszczan co w konsekwencji dało im poczucie bezpieczeństwa i powiększyło zaangażowanie w sprawy kraju.
- Najważniejszym osiągnięciem Sejmu Wielkiego było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Ten jednorazowy akt wprowadził większość potrzebnych reform. Umocniła zasadę trójpodziału władzy. podejmowanie decyzji większością głosów, co zwiększyło szansę na więcej reform. Zniesienie wolnej elekcji, tron miał być dziedziczny w saskiej dynastii co spowodowało o braku zaangażowania sąsiednich państw w wyborach króla. Zniesienie liberum veto.
12 4 12