Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T21:24:54+01:00
"Solidarność" już raz wygrała rewolucję dla innych bardziej niż dla siebie. Teraz powinna się skoncentrować na:
zapewnieniu warunków do dalszego wzrostu gospodarczego, bo bez tego wszystko inne nie ma sensu. Trzeba wyzwolić społeczną energię zwłaszcza w młodzieży;
stworzeniu i wyrównywaniu szans zwłaszcza poprzez ułatwianie dostępu do wykształcenia. Coraz bardziej będziemy podążać w kierunku społeczeństwa wiedzy;
zapewnieniu wszystkim udziału w korzystaniu z owoców wzrostu i obronie miejsc pracy, dbaniu o wszystkich pracowników nie tylko tych z silnych branż.

Nie o solidarność branżową powinno chodzić, lecz o solidarność społeczną wobec tych wykluczonych. Zatem o nową solidarność ogólnonarodową. Przed ludźmi pracy i reprezentującą ich "S" jest ciągle bardzo dużo zadań w nowym systemie. Społeczeństwo polskie, to jest taka maszerująca kolumna. W starym systemie też maszerowaliśmy, ale w złym kierunku i w dodatku pod batem. Obecnie maszerujemy generalnie w dobrym kierunku i bez bata, ale ta kolumna się bardzo rozciągnęła. Jedni osiągają szybko wysokie dochody inni, słabi, kuleją i idą tak wolno, że już tracą kontakt z czołówką.
Należy zrobić wszystko, aby ci na końcu kolumny wolno bo wolno, ale posuwali się do przodu. Wyzwalajmy społeczną energię i dbajmy o słabszych w ramach tej ogólnonarodowej solidarności.
Chciałbym zakończyć słowami Jana Pawła Wielkiego wypowiedzianymi w Gdańsku w 1987 r. "Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie, a nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. Nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie - bez pomocy drugich. Jedni drugich brzemiona noście."