Odpowiedzi

2010-03-09T22:35:45+01:00
Demokracja wywodzi się z greckiego (demos-lud, kratos-władza)

Zasady ustroju demokratycznego:
- suwerenność narodu
- pluralizm polityczny
- podział władzy
- poszanowanie praw mniejszości
2 3 2