Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T23:48:47+01:00
Wysokośc dzieli ten kąt na pół i tworzy trójkat prostokatny o 2 katach po 45 ⁰
tworząca to a√2
a√2=2√2
a=2

r=2
h=2

v=⅓πr²h=⅓π×2³=⁸/₃πj.³
2010-03-09T23:52:11+01:00
L = 2√2
skoro kąt rozwarcia ma 90 stopni, to pozostałe mają po 45
2r = l√2
2r = 4
r = 2
H = √8-4
H = 2
V = ⅓ π r²H
V= ⅓ π 8

V= 8π/3

2010-03-09T23:59:40+01:00