Odpowiedzi

2010-03-10T11:59:01+01:00
My best friend Monica is very talkative and optimistic. She always thinks good things. She help me when I've got a problem.I like spent time with her.Monica has got blond hair,big brown eyes and she's fit.
2 4 2
2010-03-10T13:01:13+01:00
Po polsku:
Moja przyjaciółka ma na imię (imię przyjaciółki). Chodzi ze mną do klasy/nie chodzimy ze sobą do klasy (twoja klasa) do szkoły (twoja szkoła) - tak jak ja/również nie do tej co ja. Znamy się długo/krótko i bardzo się lubimy. (imię jej) zawsze potrafi mnie rozbawić, rozweselić i zawsze świetnie się razem bawimy. Często/nieczęsto się spotykamy ( bo ...). Mamy wspólnych przyjaciół, mamy wspólną paczkę przyjaciół. Nasi rodzice się znają i lubią. Niestety/fajnie ,że mają takie podobne/inne imiona (jakie?). (imię przyjaciółki) ubiera się sportowo/poważnie i bardzo podoba mi się jej styl. Ja ubieram się tak samo/inaczej. (imię przyjaciółki) jest bardzo ...(tu wypiszesz jej cechy).Jesteśmy bardzo ze sobą związane! Nasza przyjaźń nigdy się nie rozpadnie.

a po angielsku to by było:
My friend's name is (your friend). Well, with me to class / do not walk with them to class (your class) to the school (your school) - as I do / not so well as I do. We know the long / short and they were like. (her name) I can always laugh, cheer, and always great fun together. Often / rarely we meet (because ...). We have common friends, we have a pack of friends. Our parents know and love. Unfortunately / nice to have such similar / other name (what?). (your friend) dressed in sports / seriously, and I really like her style. I dress the same / different. (your friend) is ... (here it unsubscribe features). We are very connected with each other! Our friendship will never fall apart.
2 5 2