Jeden z boków równoległoboku jest o 9 cm krótszy od wysokości opuszczonej na ten bok.POle wynosi 36 cm₂.Oblicz h.
Krótsza podstawa trapezu i jest wysokość są równe i są o 3 cm krótsze od duższej podstawy.Jakie są długości podstaw.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T12:23:58+01:00
Bok tego równoległoboku zapiszemy jako h-9
h-wysokość opuszczona na ten bok
P=bok razy wysokość a wieć
36=h(h-9)
36=h²-9h
h²-9h-36=0
Δ=b²-4ac
Δ=81+144=225 √Δ=15
h₁=(9-15)/2=-3
h₂=(9+15)/2=12tylko te odpowiedz bierzemy pod uwage bo nie jest ujemna
a zatem h=12
2 3 2
2010-03-10T12:25:28+01:00
1]
h= wysokość
h-9= bok na który opada ta wysokosc

pole=ah
36=h(h-9)
36=h²-9h
h²-9h-36=0
Δ=b²-4ac=81+144=225
√Δ=15
x₁=(-b-√Δ):2a=(9-15):2=odpada bo l. ujemna
x₂=(9+15):2=12

wysokośc ma12cm
bok ma 12-9=3cm
2]
krótsza podstawa=x
dłuższa=x+3cm

coś tu brakuje w tym zadaniu, nie da się go rozwiązać, sprawdź dane