Zadania zasada zachowania energii i pędu.

1. Rakieta, której masa bez paliwa wynosi M = 2 kg, jest ustawiona na poziomej wyrzutni na brzegu o wysokości h = 2 m nad poziomem jeziora. Obliczyć, w którym miejscu upadnie rakieta, jeżeli podczas wybuchu gazu na wyrzutni z rakiety wyleciało m = 4 kg gazu z prędkością u = 5000 m/s nadającą rakiecie prędkość v(0)

2. Sanki zsuwają się ze szczytu toru o długości l pochylonego pod kątem (alfa) do poziomu, a następnie wjeżdżają na tor poziomy. Wzdłuż całego toru na sanie działa siła tarcia. Współczynnik tarcia wynosi u. Obliczyć, jaką prędkość v będą miały sanki u podnóża pochyłego toru i jaką drogę s sanki przejadą po torze poziomym.

3. Kula o masie m = 20 g wyrzucona pionowo w górę z prędkością V(zero) = 200 m/s, spadła na ziemię z prędkością v = 50 m/s. Obliczyć pracę sił tarcia kuli w powietrzu.

4. Samochód o masie 1000 kg wpadł w poślizg i w pewnej chwili jedzie z prędkością 20 km/h. Jaką siłę F trzeba przyłożyć do samochodu, aby zatrzymać go na drodze 10 m, jeżeli współczynnik tarcia wynosi 0.1

1

Odpowiedzi

2010-03-10T13:19:07+01:00
Zad 2
mgh=mV²/2+W
W- praca przeciwko siłom tarcia
h= l sinα z równań trygonometrycznych
W=-T * l jak we wzorze na prace -T tarcie wykonuje ujemną pracę i l jako przesunięcie
T=umgcosα tarcie na równi

podstawiamy do pierwszego równania
mglsinα = mv²/2 - umgcosα * l
wyznaczamy V
v=√2gl(sinα+ucosα)

druga część zadania
mv²/2=umg *s

T=umg tarcie na powierzchni poziomej

mgl(sinα+umg cosα)=mv²/2
mgl(sinα+umg cosα)=umg s
s=l(sinα+umg cosα)/u
3 3 3