1 zadanie...Ile wynosi praca w J I kWh,którą wykona silnmik o mocy 2,5 kW w czasie 2 godzin ?

2 zadanie
Ciało K o masie 4 kg znajduje sie na wysokości 2 m, a ciało L na wysokośći 10 m .Jeżeli energie potencjalne cięzkości obu ciał są takie same , to masa ciała L wynosi?

3 zadanie
Aby samochód uzyskał szybkość 10m/s,silnik musiał wykonać pracę równą 20 kJ .Do uzyskania prędkości 20 m/s ,przy takich samych oporach ruchu silnik będzie musiał wykonac prace równą:

4 zadanie

Jaką Ep ciężkości ma "baba" kafar do wbijania duzych pali jezeli jej masa wynosi 400 kg a wysokość na którą została podniesiana.wynosi 15 mProszę o dokladne rozwiazanie zadan ...chociaz pary albo jednego ..Bardzo pilnee!":*

1

Odpowiedzi

2009-10-22T22:46:47+02:00
Zad 2 Jeżeli energia potencjalna tych ciał jest taka sama to waga tych ciał też jest taka sama.

zad4. trzeba obliczyc ze wzoru Ep= mgh=400kg* 10n/kg * 15m=60000J


zad1 trzeba obliczyć ze wzoru w=p*t /po pszekształceniu wzoru P=W/t

W=P*t=2,5Kw * 2h= 5Kwh
1 1 1