1.ZAPISZ.
a) sumę liczby x i liczymy o 1 większej od x,
b) sumę liczby a i sześcianu liczby b,
c) liczbę o 3mniejsze od iloczynu liczb a i b,
d) licZbę 3 razy większa niż suma liczb 25 i n2
e) iloraz sumy liczb a i b przez 4.

1.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę trzycyfrową, której cyfrą jedności jest a, cyfrą dziesiątek,b.Jaki warunek muszą spełnić liczby a i b?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T14:13:14+01:00
1.ZAPISZ.
a) sumę liczby x i liczymy o 1 większej od x,
x+(x+1)
b) sumę liczby a i sześcianu liczby b,
a+b³
c) liczbę o 3mniejsze od iloczynu liczb a i b,
ab-3
d) licZbę 3 razy większa niż suma liczb 25 i n2
3*(25+n²)
e) iloraz sumy liczb a i b przez 4.
(a+b)/4
1.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę trzycyfrową, której cyfrą jedności jest a, cyfrą dziesiątek,b.Jaki warunek muszą spełnić liczby a i b?
1ba; a,b należą do przedziału <0,9>
2 1 2