1.Sprawdż czy równanie jest spełnione przez liczbę 5.
a) 5 - 2x = 3x - 20 podpowiedź: tak, równanie jest spełnione przez liczbę 5.
b) -8 + 3 (2x + 1) = x + 20 podpowiedz: tak, równanie jest spełnione przez liczbę 5.

2. Wskaż liczbę spełniającą równanie: 3 ( x - 1 ) + 5 = 8 (potrzebne oblicznie) podpowiedź: 2
3. Każde z poniższych równań ma jedno rozwiązanie. Wskaż równanie równoważne równaniu 3x + 2 = 14.

A. x - 9 = 11 - 4x
B. 2x + 3x + 4 = 4x + 5x - 11
C. x - 56 / 8 = 6 1/4
D. 100 = 20x + 19

podpowiedź: A.

4. Sprawdź, czy równanie jest spełnione przez liczbę 5.
a) 7 + 3x = 2 (40x) nie
b) (6 0 x) * 4 = (x- 3) * 2 tak
c) 0,5x + 20 = 4,4x nie
d) 20 + x = 20 - [ 20 - ( 20 - x ) ] nie
5. Podaj wszystkie liczby spełniające równanie (10 - x) ( 20 - x) (30 - x) = 0.

6. Rozwiąż równanie
a) 3x + 7 = 2x + 1
b) x=8 - 3x
c) 2x - 4 = 4x - 2
d) 10x - 20= 4x - 20
e) 7 - 2x = 5x + 28
f) 8x - 5 = 9x - 5

7. Rozwiąż równanie.
d) x + 1 /2 + x = x+2 /3
e) 3x + 2/4 + 5 = 2x + 1/3
f) 4 - x/ 5 = 8 - x/4
g) 5+ 2x/ 0,5 = 8 + 6x/ 5
h) 4 - x + 2 /7 = 8x - 3 + 2x / -10
i) 2 (x+1) - 3 / 4 = x/5

Jak ktoś mógłby.. to przy okazji niech mi wytłumaczy. proszę! dziękuję!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-10T15:27:34+01:00
1.
a) 5 - 2x = 3x - 20
5-2*5=3*5-20
5-10=15-20
-5= -5
Liczba pięć spełnia to równanie
b)-8 + 3 (2x + 1) = x + 20
-8+3(2*5+1)=5+20
-8+3*10+1=5+20
-8+30+1=5+20
22+1=5+20
23=25
Liczba pięć nie spełnia tego zdania
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T15:33:46+01:00
Zad. 1
a) 5 - 2x = 3x - 20 / + 2x ; + 20
25 = 5x / ÷5
x = 5

b) -8 + 3 (2x + 1) = x + 20
-8 + 6x + 3 = x + 20
6x - 5 = x +20 /+5 ; -x
5x = 25 /÷5
x = 5

zad. 2

3 ( x - 1 ) + 5 = 8
3x - 3 +5 = 8
3x + 2 = 8 / -2
3x = 6 /÷ 3
x = 2

zad. 3

3x + 2 = 14 /-2
3x = 12 /÷3
x = 4

A. x - 9 = 11 - 4x / + 4x ; +9
5x = 20 /÷ 5
x = 4

zad. 4
a) 7 + 3x = 2 (40x)
7 + 3 * 5 = 2 (40*5)
22 ≠ 400


b) tu chyba coś źle napisałaś/eś

c) 0,5x + 20 = 4,4x
0,5*5 +20 = 4,4 * 5
22,5 ≠ 22

d) 20 + x = 20 - [ 20 - ( 20 - x ) ]
20 + 5 = 20 - [ 20 - ( 20- 5) ]
25 ≠ 15

zad. 6
a) 3x + 7 = 2x + 1 / -2x ; -7
x = -6

b) x=8 - 3x / +3x
4x = 8 / ÷4
x = 2

c) 2x - 4 = 4x - 2 / -4x ; +4
-2x = 2 / ÷ (-2)
x = (-1)

d) 10x - 20= 4x - 20 / -4x ; +20
6x = 0 / ÷ 6
x = 0

e) 7 - 2x = 5x + 28 / -5x ; -7
-7x = 21 /÷ (-7)
x = - 3

f) 8x - 5 = 9x - 5 / -9x ; +5
-x = 0 /÷ (-1)
x = 0

zad. 7

d) x + 1 /2 + x = x+2 /3 / *6
6x + 3 +x = 6x + 4
7x +3 = 6x + 4 / -6x ; -3
x = 1

e) 3x + 2/4 + 5 = 2x + 1/3 / *12
36x + 6 + 60 = 24x + 4
36x + 66 = 24x + 4 / - 24x ; -66
12x = - 62 /÷ 12
x = - 5 ⅙

f) 4 - x/ 5 = 8 - x/4 / *20
80 - 4x = 160 - 5x / +5x ; -80
x = 80

1 5 1