Spośród podanych atomów wypisz grupy izotopów tego samego pierwiastka chemicznego. Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków.
⁵⁶₂₆E ; ⁴⁰₂₀E ; ⁷⁴₃₂E ; ⁵⁴₂₄E ; ⁶⁷₃₀E ; ¹⁸⁷₇₅E ; ⁵⁸₂₆E ; ⁴⁴₂₀E ; ⁵⁰₂₄E ; ¹⁸⁵₇₅E ; ⁶⁶₃₀E ; ⁴²₂₀E ; ⁷⁰₃₂E ; ⁶⁴₃₀E ; ⁵²₂₄E ; ⁷⁶₃₂E ; ⁵⁴₂₆E ; ⁶⁸₃₀E

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T15:34:31+01:00
⁵⁶₂₆E ; ⁵⁸₂₆E ; ⁵⁴₂₆E - Fe - żelazo
⁷⁴₃₂E ; ⁷⁰₃₂E ; ⁷⁶₃₂E - Ge - german
⁵⁴₂₄E ; ⁵⁰₂₄E ; ⁵²₂₄E - Cr - chrom
⁶⁷₃₀E ; ; ⁶⁶₃₀E; ⁶⁴₃₀E ; ⁶⁸₃₀E - Zn - cynk
¹⁸⁷₇₅E ;¹⁸⁵₇₅E - Re -ren
⁴⁰₂₀E ;⁴⁴₂₀E; ⁴²₂₀E - Ca - wapń
108 4 108