Zadania w załączniku... mamy mały[ :)] sprawdzian w szkole i prosze o rozwiązanie wszystkich zadań, jak ktoś nierozwiąże z pięciu to nic się nie stanie. krótko odpowiadać i jak ktoś będzie chciał se porobić żarty żeby zdobyć punkty to nieradze bo zgłosze spam... także dzięki z góry

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T15:41:42+01:00
1.Prawo naturalne są to podstawowe prawa człowieka np. prawo do życia
2.Mówi aby je przestrzegać i szanować
3. Bo jest to ciężki grzech
4. Sumienie to głos Boga który mówi nam co jest dobre a co złe
5.Daje nam możliwość rozróżniania
6.Ponieważ przydaje się w dalszym życiu do rozróżniania zła i dobra
7.Prawo okazane przez Boga
8.Prawo miłości
9.Bóg objawił swoje prawo Mojżeszowi Abrahamowi i wielu innym
10.Kiedy umarł na krzyżu
11.Niewiara w Boga
12.Jest stwórcą
13.Nie wzywać imienia boskiego na daremnie
14 .Aby nie oddawali cudzym bogom cześć
15.Modląc się
16.Szabat odpoczynkiem oraz radowaniem się Bogiem
17.Chodzić do Kościoła
18.Czynny
19..Czcij ojca swego i matkę swoją
20 .Szanuj ich
21. Pomagać i pocieszać
22.Nie zabijaj
23 .Narkotyki papierosy , alkohol
24 .Nie paląc , pijąc i nie biorąc
25.Aby Nie cudzołożyli
26 .Jest to asceza i nie dawanie ponieść się swoim nieczystym myślą
27. Nie uciskać biednych dawać jałmużna nie chwalić się majątkiem
28 . Nie kradnij
29. Szanujący dobra materialne
30. Prawda jest największą wartością
31.Kłamstwo
32.Nie wypierać się i głosić prawa Boże
33.Powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych przyjemności itp.
34.Daje nam samoopanowanie
Liczę na naj bo trochę sie napracowałam . Pozdrawiam
2010-03-10T16:29:56+01:00
1 Jest to prawo człowieka(prawo własności).

2 Ma ono być szanowane i przestrzegane.

3 Ponieważ będziemy mieli wielki grzech.

4 Jest to głos Boga.

5 Pomaga nam podjąć decyzję i odróżniać dobro od zła.

6 Jest nam potrzebne w dalszym podejmowaniu ważnych,życiowych decyzji.

7 Prawo,które zostało pokazane nam i podane w przykładzie.

8 Tym prawem jest prawo miłości.

9 Apostołom Mojżeszowi Abrahamowi i ludziom,którzy wierzą.

10 Gdy niósł krzyż i gdy modlił się w Ogrodzie Oliwnym

11Jest niewiarą w Boga.

12 Ponieważ jest naszym Ojcem i nas kocha.

13 Nie wolno mówić kiedy chcemy"O Boże...","O matko...".

14 Bóg jest tylko jeden wiec nie możemy przestać w wierzyć w Boga i wymyślić sobie innego.

15 Możemy śpiewać pieśni,modlić się(czyli rozmawiać z bogiem).

16 Oba tym samym czyli radością i dziękczynieniem.

17 Należy chodzić do Kościoła i darować sobie niepotrzebną pracę.

18 Powinniśmy słuchać Słowa Bożego i postępować według Niego.

19 Do tego abyśmy gdy już odejdziemy z domu nie zapomnieli o rodzicach,gdyż to im zawdzięczamy wszytko co mamy co osiągnęliśmy i co osiągniemy.

20 trzeba ich stawiać ponad wszystkich członków rodziny czyli ich szanować.

21 Należy im pomagać,szanować,pocieszać,dzielić sie z nimi czasem i innymi.

22 Do tego abyśmy szanowali to co stworzył Bóg i abyśmy nie zabijali ludzi.

23 Używki,ludzie,uzależnienia.

24 unikając używek,szanować innych,uważać abyśmy nie byli uzależnieni od czegoś.

25 Abyśmy nie cudzożyli.

26 Na tym aby postarać się być lepszym i mocniej uwierzyć.

27 Mamy się dzielić z potrzebującymi ale bezinteresownie i tak aby nikt o tym nie wiedział.

28 Do tego abyśmy sami zapracowali na siebie i nie byli pod opieką innych ludzi.

29 Musimy szanować i wiedzieć.To jest moje,to Twoje,a to nasze.

30 Prawda jest bardzo ważna.prawda jest tylko jedna.

31 Takie wykroczenia to niemówienie prawdy czyli kłamstwo.

32 To znaczy,że mamy mówić wszystkim że wierzymy i nie wypierać się Boga.

33 Jest ona powstrzymywaniem się od np.w piątki od pokarmów mięsnych.

34 Dzięki niej panujemy nad sobą.

35 To znaczy być szczerym i mówić prawdę.Mam nadzieję,że pomogłam:)