Odpowiedzi

2009-10-23T13:31:17+02:00
Państwo totalitarne to takie które stara się kontrolować życie swoich obywateli. Władza w takim państwie jest w ręku jednego człowieka-przywódcy, bądź jednej partii politycznej.Sparta była polis czyli państwem-miastem niezbyt licznym. Ustrój Sparty to demokracja niewolnicza. Wszystko w Sparcie należało do państwa.
Istotnie, Sparta zawsze miała charakter totalitarny: władza dysponowała monopolem decyzji nie tylko w sferze publicznej, ale również ścisłą kontrolą nad życiem prywatnym, mocno okrojonym, bo pozbawionym jakiejkolwiek intymności. Określając szczegółowo powinności obywatela, wymagała absolutnej uległości wobec praw, bezwzględnego,wykonywania rozkazów, całkowitego podporządkowania interesów osobistych celom ogólnym.
Sposób funkcjonowania, metody działania grupy rządzącej w państwie totalitarnym były bardzo podobne. Jedną z elementarnych cech takiego państwa jest wszechobecność we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w celu realizacji stawianych sobie celów. Państwo kontroluje obywateli, począwszy od ich działań gospodarczych, obywatelskich po życie osobiste.

3 4 3