Pewnien żyjący w XVI kronikarz, miłośnik matematyki, zamiast daty, ( dziań miesiąc rok) zapisywał jedną liczbę która była równa iloczynowi liczb: numeru dnia, nr m-ca, nr pierwszych 2 liczb w roku, i liczby utworzonej z ostatnich 2 liczb w roku. W którym roku kronikarz wpisał do kroniki liczbę ( zamiast daty) 4995

1

Odpowiedzi

2009-10-23T19:17:17+02:00