Zaprosiłeś/zaprosiłaś kolegę/koleżankę z Londynu nakoncert.niestety zapomniałeś wziąć iletów i nie udało wam się dostać na impreże.Opowiadasz o tej sytuacji znajomej z Australii.
*opowiedz jaka była reakcja zaproszonej osoby
*opowiedz jak wybrnąłeś z tej sytuacji
*opowiedz jak zakończył się wasz wieczór
(rozmowe zaczyna zdający)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:55:26+01:00
A; Two years ago I invited my friend from London to a concert. We would like to get into a concert but it turned out that I forgot our tickets! He was very disappointed.
B. What did you do?
A. I invited him to the cinema
B. How ended the evening?
A. We went to the cinema and watched a great film. It was fantastic!