Zad. Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a) Jaka to liczba, której 12% wynosi 6 ?
b) Liczbe y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y .
c) Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143. Znajdź liczbę a.
d)Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdź liczbę x.

2

Odpowiedzi

2010-03-10T17:28:38+01:00
A) 0,12x=6 *100
12x=600 /12
x=50
b)y-0,14y=40,42 *100
114y=4042 /114
y=35 52/114
c)x+0,1x=143 *10
11x=1430 /11
x=130
d)2,1x=23,1 *10
21x=231 /21
x=11
2010-03-10T17:38:54+01:00
A)6-12%
0,5-1%
50-100%

b)40,42-86%
0,47-1%
47-100%

c)143-110%
1,3-1%
130-100%

d)23,1-210%
0,11-1%
11-100%