W czasie wycieczki odwiedziliśmy również ogród zoologiczny. Ogród ma kształt prostokąta o bokach 220m x 300m. Połowę jego powierzchni zajmują wybiegi dla zwierząt lądowych, 30% terenu zamieszkują ptaki, pozostała część terenu należy do zwierząt wodnych. Oblicz, ile metrów kwadratowych zajmują tereny dla zwierząt wodnych.

proszę o kąkretne obliczenia.
Dzięki:)

3

Odpowiedzi

2010-03-10T17:47:06+01:00
220×300=66000
66000÷2=33000
30% z 66000=66000×3/10=19800 ptaki
66000-33000-19800=13200 zw. wodne
2010-03-10T17:50:26+01:00
220m x 300m = 66 000m2
10% z 66 000m2 - 66 000m2 : 10 = 6 600m2

100% powierzchni - (50% zwierzęta lądowe + 30% ptaki) =
100% - 80% = 20%

6 600 (10%) x 2 = 13 200m2 - tereny zwierząt wodnych
2010-03-10T18:02:17+01:00
220*300=66 000 m2
66 000m2- 100%
x-30%
x=1980000:100=19800 m2 ptaki
66000m2-100%
x-70%
x= 4620000:100= 46200m2 zwierzęta wodne