Uzupełnij zadanie:
Wymiana gazowa żab zachodzi przez .......oraz..... .Temperatura
ciała płazów zależy od temperatury otoczenia , co oznacza, że płazy są zwierzętami ........ .Samice płazów składają jaja , czyli ......... , w środowisku ....... . Z jaja wydostaje się ..... , zwana kijanką, która przechodzi przeobrażenie , dlatego rozwój żaby jest rozwojem .......... .

1

Odpowiedzi

2010-03-10T17:46:22+01:00
Wymiana gazowa żab zachodzi przez skórę oraz płuca .
Temperatura ciała płazów zależy od temperatury
otoczenia , co oznacza, że płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi.Samice płazów składają jaja , czyli skrzek , w środowisku wodnym . Z jaja wydostaje się larwa , zwana kijanką, która przechodzi przeobrażenie , dlatego rozwój żaby jest rozwojem złożonym .
79 4 79