Które z wymienionych zdań dotyczy konferencji w Teheranie?:
a) Odbyła się w XI 1944r.
b) Odbyła się w XI 1943r.
c) W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 4 mocarstw koalicji.
d) W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Trójki.
e) Postanowiono otworzyć 2 front na Bałkanach.
f) Postanowiono otworzyć 2 front w Europie Zachodniej.
g) Całe Niemcy miały być okupowane po zakończeniu wojny.
h) Wschodnia granica Polski miała przebiegać wzdłuż linii Curzona.
i) Dano możliwość zawarcia przez mocarstwa odrębnych porozumień pokojowych z Niemcami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:17:40+01:00