1. Samochód jedzie ruchem jednostajnym poziomą szosą i przebywa drogę równą 20 km. Ile wynosi wartość siły pracy, którą wykonał silnik samochodu, jeżeli suma tarcia i siły oporów powietrza była równa 500N?
2. Jaką pracę wykonano podnosząc ruchem jednostajnym ciało o masie 5 kg na wysokość 40 cm?
3. Ciało podniesiono z powierzchni Ziemi na wysokość 80 cm, wykonując przy tym pracę równą 120 J. Ile wynosi masa tego ciała?
4. Koń ciągnie wóz ze stałą prędkością równą 1,5 m/s działając siłą o wartości 400N. Jaką pracę wykona ten koń w czasie 2h?
5. Koń ciągnie wóz działając siłą o stałej wartości 300N. W czasie 1 godziny wykonał on pracę 2160 kJ. Ile wynosi średnia prędkość konia i wozu?
Proszę o pełne działania!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-10T18:08:59+01:00
1.s = 20 000 m
Ft = 500N
Jezeli ruch jednostajny to zgodnie z I zasada dynamiki newtona sily musza sie rownowazyc albo ma niedzialac zadna sila zeby cialo poruszalo sie jednostajnie.
F = 500N
W = F x s
W = 500N x 20 000 m = 10 000 000 J = 10 MJ
Praca wykonana przez ten silnik to 10 MJ.

2.dane:
m=5kg
h=40cm=0,4m
g=10N/kg
szukane:
W=?
W=F *h
F=m *g
czyli W=m* g *h
W= 5kg * 10 N/kg * 0,4m
W= 20 J
odp: wykonano pracę 20 J.

3.dane:
h=80cm=80*1/100=0,8m
W=120J
m=?
W=F*s
W/S=F
120/0,8=150N
F=m*g
F/g=m
150/10=m
15=m

4.v=1,5m/s
F=400N
W=F*s
S=v*t=1,5*3600=540000m
w=540000m*400N=216000000kJ

Liczę na naj ;))
2 2 2
2010-03-10T18:10:58+01:00
1.
F = 500N
s = 20 km = 20 000 m

W = ?

W = F x s
W = 500N x 20 000
W = 10 000 000 J
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:22:13+01:00
1)
s = 20 km = 20 000 m
T = 500 N
α = 0 °

W = ?

W = T * s * cos α
W = 500 * 20 000 * 1
W = 10 000 000 J = 10 MJ

2)
m = 5 kg
h = 40 cm = 0,4 m
g = 10 m/s²

W = ?

W = Ep = m * g * h
W = 5 * 10 * 0,4
W = 20 J

3)
h = 80 cm = 0,8 m
W = 120 J
g = 10 m/s²

m = ?

W = Ep = m * g * h
m = W / (g * h)
m = 120 / (10 * 0,8)
m = 15 kg

4)
v = 1,5 m/s
F = 400 N
t = 2 h = 120 min = 7200 s

W = ?

W = F * s
s = v * t
W = F * v * t
W = 400 * 1,5 * 7200
W = 4 320 000 J = 4,32 MJ

5)
F = 300 N
t = 1 h = 60 min = 3600 s
W = 2160 kJ = 2 160 000 J

v = ?

W = F * v * t
v = W / (F * t)
v = 2 160 000 / (300 * 3600)
v = 2 m/s
2 5 2